Lions Club Mellerud

Möteslokal

Café Gruzzolo

Varför medlem och arbeta för Lions Club?


Man påverkas av sin omgivning och av intryck från det man läser och ser på TV.

Det förkommer massor med orättvisor och det inträffar massor med olyckor och katastrofer runt om i världen.

Tyvärr inträffar många av katastroferna i områden där det redan före katastrofen är katastrof i form av lidande och fattigdom.


Men det finns också den lilla människan som du ev. läser om i lokaltidningen


Man har påverkats och ställt mig frågan. Vad kan jag göra?


Man känner av att man vill hjälpa till, jobba ideellt och hjälpa andra människor i kris.

Lions har bidragit till olika katastrofer senast var det Haiti m.fl.

Lions har startat barnhem i Rumänien.

Vi har hjälpt skänkt pengar till barn från Tjernobyl och till barn i Bolivia.

Vi bidrar till olika forskningsprojekt.

För några månader sedan startades Lions Club Väst Cancerfond ett exempel på en fond som drivs och förvaltas under medverkan av Lions för Cancerforskningen i Västsverige.


Vi bidra till underhållning för äldre eller en blomma till ensam vid julen. 

De flesta välgörenhetsorganisationer samlar in pengar till förutbestämda mål eller katastrofer. Lions gör naturligtvis på samma sätt, men vi i klubben har också möjligheten eller förmånen att själva bestämma över insamlade medel.

Man känner också ett stort värde i att inte bara jobba in pengar till Lions, jag träffar också andra med samma vilja att hjälpa behövande vara sig det är inom Mellerud eller någon annat land ute i Världen.


En trevlig och lättsam gemenskap vi våra sammankomster skapar också kontakter

och vänskap. Lions Club Mellerud fördelar insamlade medel till den/de som vi

bedömer bäst behöver pengarna.


Är detta något som stämmer med din uppfattning om ideellt insamlingsarbete?

Vi är vad vi kallar en politisk och religiöst fristående förening.

Alla medel som samlas in går vidare i olika former av hjälparbete, när vi har möten och

andra sammankomster betalar du som medlem själv all förtäring.


Är du intresserad ta kontakt med någon medlem eller mail till info@lionsmellerud.se

 Kontakt: Lions Club Mellerud  Falkgatan 7   464 32 Mellerud

 Mobil:  073 034 35 00  E-Post: info@lionsmellerud.se  Bankgiro:  533-8330

 Medlemsmöten

Hösten 2019

 

Tor 15 Aug

 

Tor 19 Sept

 

Mån 14 Okt

 

Tor  21 Nov

 

Tor 19 Dec (ev annan

dag

Våren 2020

 

Tor 16 Jan

 

Tor 20 Feb

 

Tor 19 Mars

 

Tor 16 Aprl 

Tor 14 Maj

 

Tor 18 Juni (Ev. Annan dag)