Lions Club Mellerud

Möteslokal

Café Gruzzolo

Att söka bidrag från Lions Club Mellerud


En bidragsansökan ska innehålla En enkel beskrivning av vad du söker bidrag till / ändamål. Vilka personer gäller ansökan för. Namn och kommun.

Total kostnad för det sökta: Och om det söks pengar från flera håll än från oss.


Hur du kan tänka dig någon slags redovisning av projektet i form av  berättelse skriftlig eller muntlig, på något av våra möten. eller berätta om din organisation på ett möte.

Kontaktperson/er, telefon, e-mail eller annan adress.


Finns det några regler för vad man kan söka bidrag från Lions?

Svaret är ett klart nej!

Men vi har ju begränsade ekonomiska möjligheter att hjälpa till.

Vi ger inga bidrag till förlorad arbetsförtjänst, om inte särskilda skäl finns.

Vi ger inte bidrag till idrottsutrustningar, här förkommer undantag för handikappidrotten.


När samhällets skyddsnät inte räcker till, det sociala och försäkringskassan som

styrs av lagar och förordningar inte kan hjälpa till. (vilket vi i detta fall inte gör)

Resor och aktiviteter för handikappade och då menas både fysiskt och

mentalt handikapp. Underhållning på kommunala serviceinrättningar.

 Kontakt: Lions Club Mellerud  Falkgatan 7   464 32 Mellerud

 Mobil:  073 034 35 00  E-Post: info@lionsmellerud.se  Bankgiro:  533-8330

 Medlemsmöten

Hösten 2019

 

Tor 15 Aug

 

Tor 19 Sept

 

Mån 14 Okt

 

Tor  21 Nov

 

Tor 19 Dec (ev annan

dag

Våren 2020

 

Tor 16 Jan

 

Tor 20 Feb

 

Tor 19 Mars

 

Tor 16 Aprl 

Tor 14 Maj

 

Tor 18 Juni (Ev. Annan dag)