Lions Club Mellerud

Möteslokal

Café Gruzzolo

Lions Club Mellerud

Vi arrangerar olika aktiviteter för att samla in pengar.

De medel vi får in går till olika hjälpbehov.


Vi ger bidrag till familjer, grupper eller enskilda personer.


Vi har bidragit till familjer i Bolivia, och barn från Tjernobyl, bidrag till flickor

för att få gå i skola i Afghanistan.


Till lidandet i ögonsjukdomen flodblindhet i en rad länder.


Vid stora katastrofer bidrar vi genom Lions Internationell med medel.


Senast var det. Haitti som var aktuellt.


Vi bidrar till forskningsverksamhet via bl.a.

Röda fjädern för Hjärnan - Forskning- Beroende - Beteende.

 Kontakt: Lions Club Mellerud  Falkgatan 7   464 32 Mellerud

 Mobil:  073 034 35 00  E-Post: info@lionsmellerud.se  Bankgiro:  533-8330

 Medlemsmöten

Hösten 2019

 

Tor 15 Aug

 

Tor 19 Sept

 

Mån 14 Okt

 

Tor  21 Nov

 

Tor 19 Dec (ev annan

dag

Våren 2020

 

Tor 16 Jan

 

Tor 20 Feb

 

Tor 19 Mars

 

Tor 16 Aprl 

Tor 14 Maj

 

Tor 18 Juni (Ev. Annan dag)